ActivFlo常规I型脱水盒 Consumables

ActivFlo常规I型脱水盒

ActivFlo常规I型脱水盒
ActivFlo常规I型脱水盒

ActivFlo常规I型脱水盒是一种脱水用组织盒,具有获得专利的侧方出口设计,最大可能提高液体交换能力。液体交换提高后可使未固定或未脱水组织的发生率降低,并更快地固定/脱水组织标本。

这些一体式脱水盒配有“脆弱的”盒盖,便于方便卸除。脱水盒具有45°的书写表面,以便在Leica IP C包埋盒打码机中获得最佳工作流。它们的打印错误率<1%。

有散装和便于轻松装载到打码机上的编带包装可供选择。

可选择11种颜色,总数1000个。


loading...

在这里订购产品

代码 名称 产品尺寸 数量
39LC-500-1 ActivFlo Routine I, Loose- White 1000 1 Piece 1
39LC-500-1-L ActivFlo Routine I-Taped- White 1000 1 Piece 1
39LC-500-2 ActivFlo Routine I, Loose-Blue 1000 1 Piece 1
39LC-500-2-L ActivFlo Routine I-Taped- Blue 1000 1 Piece 1
39LC-500-3 ActivFlo Routine I, Loose- Aqua 1000 1 Piece 1
39LC-500-3-L ActivFlo Routine I-Taped- Aqua 1000 1 Piece 1
39LC-500-4 ActivFlo Routine I, Loose- Green 1000 1 Piece 1
39LC-500-4-L ActivFlo Routine I-Taped- Green 1000 1 Piece 1
39LC-500-5 ActivFlo Routine I, Loose- Lilac 1000 1 Piece 1
39LC-500-5-L ActivFlo Routine I-Taped- Lilac 1000 1 Piece 1
39LC-500-6 ActivFlo Routine I, Loose - Pink 1000 1 Piece 1
39LC-500-6-L ActivFlo Routine I-Taped-Pink 1000 1 Piece 1
39LC-500-7 ActivFlo Routine I, Loose- Orange 1000 1 Piece 1
39LC-500-7-L ActivFlo Routine I-Taped- Orange 1000 1 Piece 1
39LC-500-8 ActivFlo Routine I, Loose- Gold 1 Piece 1
39LC-500-8-L ActivFlo Routine I-Taped-Gold 1 Piece 1
39LC-500-9 ActivFlo Routine I, Loose- Yellow 1000 1 Piece 1
39LC-500-9-L ActivFlo Routine I-Taped-Yellow 1000 1 Piece 1
39LC-500-10 ActivFlo Routine I, Loose -Tan 1 Piece 1
39LC-500-10-L ActivFlo Routine I-Taped- Tan 1 Piece 1
39LC-500-11 ActivFlo Routine I, Loose- Gray 1000 1 Piece 1
39LC-500-11-L ActivFlo Routine I-Taped- Gray 1000 1 Piece 1