Whole Chromosome 8 [ASR] KREATECH

Whole Chromosome 8 [ASR]


loading...

在这里订购产品

代码 名称 Datasheet MSDS 数量
KI-30008G Whole Chromosome 8 Green Info MSDS 1
KI-30008R Whole Chromosome 8 Red Info MSDS 1
KI-30008B Whole Chromosome 8 Blue Info MSDS 1
KR-30008G Whole Chromosome 8 Green 1