Whole Chromosome 1 [ASR] KREATECH

Whole Chromosome 1 [ASR]


loading...

在这里订购产品

代码 名称 Datasheet MSDS 数量
KI-30001G Whole Chromosome 1 Green Info MSDS 1
KI-30001R Whole Chromosome 1 Red Info MSDS 1
KI-30001B Whole Chromosome 1 Blue Info MSDS 1
KR-30001R Whole Chromosome 1 Red 1