Leica PELORIS Parablocks™ Paraffin Consumables

Leica PELORIS Parablocks™ Paraffin

Peloris Parablocks石蜡
Peloris Parablocks石蜡

Leica PELORIS Parablocks™ 是将石蜡放置于塑料模具中形成的石蜡块

预成形的石蜡块可以很容易地与Leica PELORIS组织脱水机的石蜡室相匹配,比小球或片状石蜡更易熔化。

一旦用固体石蜡块装满试剂室后,技术员就无需再守在试剂室旁等待决定石蜡体积和添加更多石蜡。


loading...

在这里订购产品

代码 名称 产品尺寸 数量
39V1001 Leica Peloris Parablocks(tm) - 5 1 Case of 5 pieces 1

人们也同样看过