Acrytol 封固剂 Consumables

Acrytol 封固剂

Acrytol 封固剂
Acrytol 封固剂

Acrytol是一种速干型的封固剂,能够立即观察载玻片。此封固剂粘度低,易于流动。还可以预防空气气泡堆积。

Acrytol 含有抗氧化剂,能够抑制染色剂退色,预防年轮纹形成。只需要一层薄的Acrytol涂层,便可将盖玻片与显微镜载玻片粘附起来。

其可溶于二甲苯、甲苯和大多数二甲苯替代物。


loading...

在这里订购产品

代码 名称 产品尺寸 数量
3801700 ACRYTOL 12/ 2 OZ BT 1 Case 1
3801705 ACRYTOL 12/ 4 OZ DRIPPER BT 1 Case 1
3801720 ACRYTOL (PINT) 1 Pint 1
3801721 ACRYTOL (4 PINTS) 1 Case of 4 pieces 1
3801720E ACRYTOL (PT) (473 ml) DELETE 1 pieces 1
3801721E ACRYTOL (4XPT) (4 x 473 ml) 1 Case 1
3801720ED ACRYTOL (PT) (473 ml) DELETE 1
3801720EF ACRYTOL (PT) (473 ml) DELETE 1
3801720EP ACRYTOL (PT) (473 ml) DELETE 1
3801721ED ACRYTOL (4XPT) (4 x 473 ml) DELETE 1
3801721EF ACRYTOL (4XPT) (4 x 473 ml) DELETE 1
3801721EP ACRYTOL (4XPT) (4 x 473 ml) DELETE 1