IP ActivFlo活检III型包埋盒 Consumables

IP ActivFlo活检III型包埋盒

IP ActivFlo活检III型包埋盒
IP ActivFlo活检III型包埋盒

IP ActivFlo活检III型包埋盒的特点在于获得专利的“射流流量”孔隙设计,可以最大程度提高试剂交换能力。组织盒通过0.26mm的小孔能够保护甚至最小的标本,并让你不再需要使用活检袋和海绵。

包埋盒还具有特色的倾斜侧壁,成为一个管理小组织的标本篮。这种带有铰链盖的两件式包埋盒可适用于Leica IP C包埋盒打码机,打印错误率<1%。

有散装和便于轻松装载到打码机上的编带包装可供选择。

有11种可选颜色,提供500个散装或1000个编带包装的选择。


loading...

在这里订购产品

代码 名称 产品尺寸 数量
39LC-625-1 IP ActivFlo Biopsy III, White (500) 1 Piece 1
39LC-625-1-L IP ActivFlo Biopsy III, Taped White 1 Piece 1
39LC-625-2 IP ActivFlo Biopsy III, Blue (500) 1 Piece 1
39LC-625-2-L IP ActivFlo Biopsy III, Taped Blue 1 Piece 1
39LC-625-3 IP ActivFlo Biopsy III, Aqua (500) 1 Piece 1
39LC-625-3-L IP ActivFlo Biopsy III, Taped Aqua 1 Piece 1
39LC-625-4 IP ActivFlo Biopsy III, Green (500) 1 Piece 1
39LC-625-4-L IP ActivFlo Biopsy III, Taped Green 1 Piece 1
39LC-625-5 IP ActivFlo Biopsy III, Lilac (500) 1 Piece 1
39LC-625-5-L IP ActivFlo Biopsy III, Taped Lilac 1 Piece 1
39LC-625-6 IP ActivFlo Biopsy III, Pink (500) 1 Piece 1
39LC-625-6-L IP ActivFlo Biopsy III, Taped Pink 1 Piece 1
39LC-625-7 IP ActivFlo Biopsy III, Orange (500) 1 Piece 1
39LC-625-7-L IP ActivFlo Biopsy III, Taped Orange 1 Piece 1
39LC-625-8 IP ActivFlo Biopsy III, Gold (500) 1 Piece 1
39LC-625-8-L IP ActivFlo Biopsy III, Taped Gold 1 Piece 1
39LC-625-9 IP ActivFlo Biopsy III, Yellow (500) 1 Piece 1
39LC-625-9-L IP ActivFlo Biopsy III, Taped Yellow 1 Piece 1
39LC-625-10 IP ActivFlo Biopsy III, Tan (500) 1 Piece 1
39LC-625-10-L IP ActivFlo Biopsy III, Taped Tan 1 Piece 1
39LC-625-11 IP ActivFlo Biopsy III, Gray (500) 1 Piece 1
39LC-625-11-L IP ActivFlo Biopsy III, Taped Gray 1 Piece 1